Obchody ŚDSI w Zielonej Górze

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) jest obchodzony w Polsce od wielu lat. Uczestnicy imprez organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) zawsze otrzymują solidną porcję informacji o tym, co zostało zrobione, co należy zrobić, oraz rzeczowej oceny i krytyki działań, a także zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W ramach tych inicjatyw również Koło Zielonogórskie (KZG) PTI wraz z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIT) oraz Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (WMIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), przy udziale Oddziału Zielonogórskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) zorganizowało Zielonogórską Konferencję z okazji obchodów ŚDSI - ZGK ŚDSI 2015.

Wydarzenie odbyło się 14 maja 2015 w budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencję otworzył Dziekan WEIT UZ, prof. Andrzej Obuchowicz, wydziału który „wzorowo” kształci na Uniwersytecie Zielonogórskim kadrę przyszłych informatyków (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Referat inaugurujący, wprowadzający do tematyki konferencji, bazujący na lubuskich doświadczeniach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego wygłosiła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Sukcesem lubuskiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego okazała się centralizacja na poziomie województwa projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Bez takiego podejścia rozwój dużych projektów takich, jak: sieci szkieletowej czy programu ostatniej mili byłby niemożliwy. W dalszych wystąpieniach przedstawiono infrastrukturę sieci miejskiego ZielMAN, zagadnienia cyfryzacji radia i telewizji oraz zmiany zachodzące w dostępie do zasobów bibliotecznych. Zaprezentowano również rozwiązania dotyczące inteligentnych miast i budynków oraz Internecie rzeczy. Nie zabrakło także przedstawienia ważnych dla regionu firm informatycznych takich, jak: Apator Rector, ASTEC, Cinkciarz.pl i Streamsoft. Konferencję zakończył referat omawiający nowoczesne rozwiązania krótkofalarskie w dobie społeczeństwa informacyjnego. Obrady prowadził przewodniczący konferencji kol. Marek Węgrzyn (PTI KZG, WEIT UZ). Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie WWW (http://www.pti.zgora.pl/sdsi/). Równolegle do obrad swoje rozwiązania prezentowały firmy Tespol oraz Fibar, a także studenckie Koło Naukowe fantASIC.

Relacje (migawki) z zielonogórskich obchodów ŚDSI przeprowadziły stacje telewizyjne:

a także rozgłośnie radiowe (Akademickie Radio Index, Radio Plus).