O systemach administracji publicznej. Lutowy Klub Informatyka

W lutym rusza kolejny cykl spotkań pn. „Klub Informatyka” organizowanych przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Najbliższe wydarzenie odbędzie się już 5 lutego (czwartek) w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Spotkanie jest skierowane do specjalistów z branży IT, ale mogą wziąć w nim udział także wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką.

Klub Informatyka jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na każdym ze spotkań podejmowane są ważne kwestie dotyczące szeroko pojmowanej informatyki, natomiast prelegentami są eksperci w omawianych dziedzinach. Pierwszy Klub Informatyka odbył się ponad 11 lat temu w Warszawie. Początkowo przedsięwzięcie było skierowane do członków Towarzystwa, obecnie natomiast uczestniczą w nim także przedstawiciele nauki i biznesu, studenci, a także osoby chcące pogłębić swoją wiedzą z zakresu IT.

Tematem najbliższego spotkania będą reguły tworzenia systemów IT w administracji.

Historia tworzenia systemów IT administracji to przykłady zarówno projektów udanych, jak i źle pomyślanych od samego początku, które - niezależnie od poniesionych nakładów oraz jakości stworzonego oprogramowania - albo nie były nikomu potrzebne, albo nie tylko nie pomagały administracji, obywatelom i przedsiębiorcom, ale wręcz stawały się źródłem dodatkowych problemów.

- Nieprzypadkowo wybraliśmy ten temat właśnie teraz, gdy zaczyna się realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jako środowisko zawodowe jesteśmy z oczywistych powodów zainteresowani osią priorytetową nr 2 PO PC: budową e-administracji i otwartego rządu. Plan finansowy PO PC zakłada przeznaczenie na oś nr 2 łącznie równowartości ponad 1,2 mld EUR, za co powinniśmy osiągnąć: wzrost jakości i dostępności e-usług publicznych, usprawnienie funkcjonowania cyfrowej administracji publicznej, a także poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych – tłumaczy kol. Marcin Paprzycki, Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI, jeden z organizatorów przedsięwzięcia.

W krótkim wstępie zostaną poruszone kwestie: prawidłowego określania problemu społecznego lub gospodarczego, który chce rozwiązać ustawodawca; stosowanie odpowiednich notacji w modelowaniu procesów w administracji publicznej oraz wykorzystanie podejścia ramowego.

Następnie uczestnicy będą mogli oddać głos w dyskusji, co powinniśmy zrobić, żeby za wspomniane 1,2 mld EUR powstawały systemy przede wszystkim potrzebne wszystkim zainteresowanym i dobrze działające - a przy tym zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z regułami sztuki i efektywnie.

Po części oficjalnej na uczestników czeka poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych osoby chcące wziąć w nim udział proszone są o zgłoszenia na adres: omaz@poczta.pl do 4 lutego br.

Szczegółowy program najbliższego spotkania dostępny jest na: http://www.mazowsze.pti.org.pl/13,Aktualnosci/article:96.