O informatyce użytkowej. Pierwsza Podlaska Konferencja Informatyczna

Łomżyńskie Koło PTI zaprasza wszystkich zainteresowanych na Podlaską Konferencję Informatyczną, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia w Łomży. Tematem wiodącym tegorocznej - zarazem pierwszej - edycji jest "Informatyka użytkowa".

Jak tłumaczy koordynator przedsięwzięcia oraz przewodniczący Koła PTI w Łomży kol. Krzysztof Cwalina, głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja rozwiązań informatycznych możliwych do zastosowania w praktyce bez konieczności ponoszenie dużych nakładów finansowych, a także zbliżenie lokalnych przedstawicieli administracji, edukacji i biznesu z firmami IT, które opracowały i wdrażają gotowe rozwiązania.

W pierwszym dniu konferencji na uczestników czekają interesujące prelekcje, które wygłoszą przedstawiciele czołowych firm z branży IT, z kolei drugiego - zajęcia praktyczne zorganizowane w formie warsztatów. Część seminaryjna odbędzie się 16 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, natomiast warsztaty zostaną zorganizowane 17 kwietnia w pracowni Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

- Do udziału w konferencji zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, jednostek edukacyjnych oraz podlaskiego biznesu. Przedsięwzięcie jest także skierowane do studentów wydziałów informatyki lokalnych uczelni, członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką - dodaje koordynator.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program konferencji dostępne są na:
http://konferencja.pti.lomza.pl/.