Nowy Biuletyn PTI

W imieniu Redaktora Naczelnego oraz Zespołu Redakcyjnego gorąco zachęcamy do lektury nowego numeru Biuletynu PTI 4/5 2014.

"Szanowni Czytelnicy,

bieżący numer Biuletynu jest pierwszym po wyborach nowych władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wydarzenie to miało miejsce w czerwcu tego roku i przyniosło sporo zmian w Zarządzie Głównym PTI. Wśród członków Zarządu jest wiele nowych postaci, lecz są także osoby, które swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem wspierają PTI już kolejną kadencję. Pełny skład nowych władz przedstawiamy na 6. i 7. stronie tego wydania. Zachęcam również do lektury relacji z XI Zjazdu Delegatów PTI oraz prezentacji założeń strategii i kierunków działań nowego Zarządu.

W tym numerze Biuletynu, zgodnie z tradycją, znalazły się także relacje z niezwykle ciekawych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PTI. Wśród nich opisy i wywiady z multikonferencji FedCSIS 2014, relacja z Podlaskiego Forum Nauczycieli Informatyki czy Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej.

Staramy się uwieczniać w Biuletynie ważne wydarzenia upamiętniające fakty istotne dla informatyki i osiągnięcia wybitnych przedstawicieli tej dziedziny nauki. Cieszymy się z nagród i wyróżnień przyznawanych członkom PTI. Z dumą śledzimy inicjatywy, w których PTI docenia dorobek wyróżniających się osób i organizacji informatycznych.

Biuletyn to także miejsce, w którym znajdziecie Drodzy Czytelnicy ciekawe artykuły merytoryczne. Wszystkie bez wyjątku zasługują na przeczytanie. Przypominają o ważnych dokonaniach polskiej informatyki i zwracają uwagę na współcześnie istotne problemy cyfrowego świata.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie Biuletynu. To dzięki ich pomysłom i długim godzinom wytężonej pracy czasopismo to dociera do ponad tysiąca czytelników.

Życzę przyjemnej lektury!" - przeczytamy w liście od Redaktora Naczelnego Biuletynu PTI kol. Tomasza Komorowskiego.

Biuletyn PTI 4/5 2014 w wersji elektronicznej dostępny jest na: http://biuletyn.pti.org.pl/BiuletynPTI_2014_04-5.pdf.