Nowoczesne technologie w łączności na rzecz rozwoju inteligentnych miast

W dniach 10-11 marca 2015 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja pt. "Nowoczesne technologie w łączności na rzecz rozwoju inteligentnych miast". Oddział Pomorski PTI objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Celem spotkania jest wskazanie, w jaki sposób nowoczesne systemy łączności, a w szczególności rozwój usług transmisji obrazu oraz usług multimedialnych, mogą wpłynąć na szybki i inteligentny rozwój polskich miast, a także na poprawę bezpieczeństwa. Konferencja ma mieć charakter zaprezentowania technologii oraz praktycznego sposobu ich wykorzystania.

Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorcy oraz instytucje zainteresowane rozwojem technologii w obszarze łączności.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby, które chciałyby wziąć udział w konferencji, proszone są o potwierdzenie udziału drogą e-mailową na adres: a.lukaszun@eibw.org lub telefonicznie pod nr. 733 177 331 do dnia 9 marca 2015 r.

Program konferencji dostępny jest na: http://www.eibw.org/news-zaproszenie-na-konferencj-pt-nowoczesne-technologie-w-,86.html.