Nowe władze Odziału Łódzkiego PTI

W dniu 14 grudnia Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego PTI wybrało nowe władze. Prezesem został po raz drugi Andrzej Romanowski. Na stanowiskach wice-prezesów pozostali: prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński oraz prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski. Trzecim wice-prezesem została wybrana Beata Ostrowska, będąca wcześniej członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego. Jacek Nowakowski zastąpił Radosław Wajmana na stanowisku skarbnika. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: Dominika Lisiak-Felicka, Piotr Korbel, Jacek Kucharski, Robert Ostrowski. Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Lidia Jackowska-Strumiłło, Tomasz Pawlicki, Mirosław Dratwiński, Krzysztof Lichy.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

http://pti.kis.p.lodz.pl/