Nagrody PTI dla najlepszych młodych informatyków rozdane

W piątek, 16 stycznia 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXI Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki oraz wręczenia Medali XXX-lecia PTI.

5 grudnia 2014 r. Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr. (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), zakończyła prace i wyłoniła zwycięzców.

Nagrodzeni:

I nagroda:

Dwie równorzędne II nagrody:

III nagroda:

Trzy równorzędne wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy także firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe tego wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!

Przebieg uroczystości

Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego, Prezesa PTI prof. Mariana Nogę, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Zbigniewa Huzara, laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, prekursorów polskiej informatyki: dr Krystynę Jerzykiewicz, prof. Stefana Paszkowskiego, doc. Romana Zubera oraz Eugeniusza Bilskiego, członków Rady Naukowej PTI z jej przewodniczącym prof. Zdzisławem Szyjewskim, przewodniczącego Sekcji Historii Informatyki Jerzego Nowaka, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawicieli prasy.

Rektor PWr. prof. Tadeusz Więckowski pogratulował laureatom tego wspaniałego sukcesu podkreślając, że liczba prac zgłaszanych na ten konkurs pokazuje jego rangę oraz, że zwyciężają w nim najlepsi z najlepszych. Wyraził także swoje zadowolenie z faktu, że finał konkursu od lat jest organizowany na Politechnice Wrocławskiej, która jest otwarta na takie inicjatywy.
Następnie sekretarz jury - dr Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu a Prezes PTI prof. Marian Noga wręczył dyplomy laureatom. Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom.

W drugiej części uroczystości Prezes Oddziału Dolnośląskiego prof. Zbigniew Huzar przedstawił sylwetki osób, którym 13 grudnia 2014 r. ZG PTI przyznał Medale XXX-lecia PTI. Medale otrzymali:

Prof. dr hab. Stefan Paszkowski - za zasługi dla informatyki polskiej i pionierskie prace na rzecz rozwoju środowiska informatycznego;
Dr Krystyna Jerzykiewicz - za zasługi na rzecz rozwoju informatyki polskiej;

Doc. dr Roman Zuber - za wkład wniesiony w rozwój informatyki polskiej;

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło - za zaangażowanie w rozwój edukacji informatycznej;

Dr hab. inż. Lech Madeyski - za wyróżniającą działalność upowszechniającą naukę.

Relacja z uroczystości jest dostępna także na stronach: Oddziału Dolnośląskiego PTI oraz Pryzmatu.

Hanna Mazur
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Sekretarz Oddziału Dolnośląskiego PTI