Nagroda im. Marka Cara dla dr Anny Beaty Kwiatkowskiej z PTI

Dr Anna Beata Kwiatkowska, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego otrzymała Nagrodę im. Marka Cara 2015 podczas odbywającego się w dniach 24-25 września XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Nagroda została przyznana za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej wśród uczniów, studentów oraz nauczycieli, a także za zorganizowanie wielu inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej. Drugim laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Marka Cara został prof. Michał Kleiber, pierwszy w historii minister do spraw informatyzacji.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Nagroda im. Marka Cara przyznawana jest corocznie podczas Forum Teleinformatyki za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagradzanej osoby.

Dr Anna Beata Kwiatkowska - doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel informatyki w eksperymentalnym Liceum Akademickim w Toruniu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Organizatorka lub współorganizatorka: dwunastu edycji konferencji „Informatyka w Edukacji” IwE, Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, ogólnopolskiej, próbnej matury z informatyki oraz polskiej edycji Godziny Kodowania. Zainteresowania informatyczne skupia wokół matematyki dyskretnej, a w szczególności teorii grafów. Zaangażowana w prace związane z Olimpiadą Informatyczną od początku jej istnienia, najpierw jako członek Komitetu Okręgowego, teraz jako członek Komitetu Głównego. Od czternastu lat jest Prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od 2012 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2010 roku jej działalność dotycząca propagowania informatyki została doceniona statuetką InfoStar.

Więcej o nagrodzie im. Marka Cara: Nagroda im. Marka Cara

W tekście wykorzystano informacje ze strony: Forum Teleinformatyki

Zdjęcie dr Anny Beaty Kwiatkowskiej pochodzi ze strony Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI, autor zdjęcia: Jacek Kobus.