Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Rozstrzygnięto XXXI Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Oddziałowi Dolnośląskiemu PTI. Komisja Konkursowa na posiedzeniu, które odbyło się pod koniec ubiegłego roku, ustaliła listę laureatów.

Do konkursu przyjęto w sumie 43 prace wykonane w roku akademickim 2013/2014 w 18 polskich uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Białostockiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Lubelskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 16 stycznia 2015 r. (piątek), w godz. 12.30-15.00 w Klubie Pracowniczym Politechniki Wrocławskiej. Osoby, które chciałyby wziąć udział w uroczystości, proszone są o przesłanie informacji na adres e-mail: hanna.alicja@gmail.com do 10 stycznia br.