Konferencje naukowe PTI w Międzyzdrojach – 17-19 września 2015

Zapraszamy we wrześniu do Międzyzdrojów na prelekcje, warsztaty, panele dyskusyjne i seminaria, które odbędą się podczas czterech konferencji naukowych organizowanych przez Zachodniopomorski Oddział PTI oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie konferencje odbędą się równolegle, a uczestnik jednej konferencji będzie uprawniony do bezpłatnego uczestnictwa w dowolnie wybranych wydarzeniach innej konferencji.

Tematem przewodnim konferencji jest informatyka, bez której trudno sobie wyobrazić bieżące funkcjonowanie i rozwój w wielu dziedzinach życia. Cztery konferencje to cztery obszary skoncentrowane na wybranych aspektach naukowych i praktycznych informatyki, zarządzania i ekonomii.

Inżynieria oprogramowania


XVII edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2015). Konferencja międzynarodowa poświęcona badaniom i praktyce inżynierii oprogramowania. Jej celem jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi oraz prezentacja prac dotyczących teorii i praktyki inżynierii oprogramowania, inicjatyw biznesowych i edukacji.

Strona konferencji: http://kkio.pti.org.pl/

Informatyczne osiągnięcia młodych naukowców


X edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2015). Konferencja poświęcona nowym technologiom informatycznym i wykorzystaniu informatyki w zastosowaniach ekonomicznych, społecznych i biomedycznych. X edycja będzie prowadzona w formie prezentacji osiągnięć informatyków i ekonomistów wykorzystujących w badaniach metody komputerowe. W ramach "Panelu Młodych" doktoranci, przedstawiciele studenckich kół naukowych informatyki i laureaci ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki zaprezentują rozwiązania problemów z zastosowaniem technologii informatycznych oraz wyniki badań naukowych.

Strona konferencji: http://www.smi.pti.org.pl/

Informatyka wspierająca zarządzanie


I edycja konferencji Informatyka w zarządzaniu (IwZ 2015). Na konferencji będą prezentowane wyniki badań naukowych z zakresu informatyki oraz nauk o zarządzaniu, w szczególności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do wspomagania funkcjonowania organizacji. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli biznesu wielu branż, m.in. informatyków, ekonomistów, socjologów i psychologów.

Strona konferencji: http://www.iwz.pti.org.pl/

Eksperymenty z udziałem informatyki

I edycja konferencji Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics CMEE 2015). Międzynarodowa konferencja prezentująca najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej. Główne tematy konferencji: modelowanie i symulacja komputerowa, analiza i metody formalne, neuronauka poznawcza, ekonomia eksperymentalna, metody sztucznej inteligencji.

Strona konferencji: http://www.cmee.pti.org.pl/

Konferencje zostały dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskały patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.