Konferencja p.t. „Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”

Rzeszowskie Koło PTI serdecznie zaprasza na konferencję p.t. „Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”, która odbędzie się 16 czerwca 2015 w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Celem jest zaprezentowanie historii wydziału oraz dorobku naukowego pracowników WEiI. W ramach konferencji zaplanowana została również sesja poświęcona aktualnym osiągnięciom doktorantów. Rzeszowskie Koło PTI zaprasza do udziału w konferencji studentów, którzy mogą zarejestrować się w sekcji studenckiej. Szczegóły dotyczące wystąpień można znaleźć na stronie: http://50weii.prz.edu.pl/.