Konferencja: Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI

19 listopada zapraszamy na konferencję „Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI”. Organizatorem konferencji jest firma SuccessPoint, a wsparcia merytorycznego udzielili: Izba Rzeczoznawców PTI oraz Oddział Mazowiecki PTI. Wśród prelegentów są m.in. członkowie PTI Janusz Żmudziński i Przemysław Jatkiewicz.

Tematy konferencji i prelegenci:

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu organizator zaprasza:

- przedstawicieli jednostek administracji publicznej
- ABI – Administratorów bezpieczeństwa informacji
- Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
- IT Security Managerów, Business Security Managerów, VIP Security Managerów
- Brokerów bezpieczeństwa, Audytorów bezpieczeństwa
- Managerów zarządzających ryzykiem operacyjnym, analityków procesów biznesowych
- Managerów zarządzających bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
- Kierowników i specjalistów ds. bezpieczeństwa instytucji / firmy
- Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem
- Specjalistów ds. bezp. informacji strategicznych
- Administratorów danych wrażliwych

Żeby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Strona internetowa konferencji: http://successpoint.pl/kri_administracja