Konferencja Capacity

Jesteśmy postrzegani jako kraj z ogromnym potencjałem – wiceminister Bogdan Dombrowski podczas sesji otwierającej Konferencję Capacity.

Podsekretarz stanu w MAC, Bogdan Dombrowski otworzył rozpoczynającą się 10 czerwca 2015 Międzynarodową Konferencję Capacity skierowaną do społeczności operatorów telekomunikacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej.

Posiadająca ponad 38 milionów mieszkańców i stabilnie rozwijająca się ekonomicznie Polska stała się ważnym miejscem do inwestycji. Jesteśmy postrzegani jako kraj z ogromnym potencjałem – powiedział wiceminister Dombrowski podczas sesji otwierającej konferencję. Dodał ponadto, że zgodnie z raportami za pierwszy kwartał tego roku rosną przychody operatorów telekomunikacyjnych. Wzrośnie też wartość całego rynku w najbliższych latach, co potwierdzają prognozy analityków.

W tym roku ruszą konkursy na budowę sieci ostatniej mili, współfinansowane ze środków POPC – łącznie na inwestycje do 2020 roku przeznaczony na być ponad 1 miliard euro, z czego na pierwszy konkurs, który będzie ogłoszony jeszcze w 2015 roku, przewidywane jest ok. 140 milionów euro.

Minister Dombrowski podkreślił, ze dzięki wsparciu publicznemu zyskają przede wszystkim obywatele, dotychczas znajdujący się w regionach bez dostępu do sieci, czy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Dobrze ukierunkowane wsparcie publiczne pomoże też operatorom telekomunikacyjnym.

Źródło: mac.gov.pl