Komunikat Jury Konkursu Historycznego PTI

Jury Konkursu Historycznego PTI ogłosiło wyniki Konkursu „Historia informatyki polskiej”, do którego zgłoszono 14 koncepcji opracowań. Jury zakwalifikowało do dalszych prac 9 opracowań w formie artykułów i 2 opracowania książkowe. Ze względu na wysoki poziom przedstawionych projektów Zarząd Główny PTI postanowił rozszerzyć pulę nagród. Do 15 lipca br. Laureaci Konkursu otrzymają propozycje umów na realizację prac.


Lista Laureatów w kolejności otrzymanych zgłoszeń:

● mgr Bartłomiej Kluska, Historia informatyki polskiej, KSI IPN O/Łódź
● mgr inż. Andrzej Goleń, mgr Stanisław Gembalczyk, inż. Andrzej Musioł, Historia informatyki hutnictwa żelaza i stali, Gliwice – Katowice
● dr Zygmunt Ryznar, Zarys historii komputeryzacji banków w Polsce, Kraków
● dr Krzysztof Popiński, Wrocławski Ośrodek Szkolnictwa Wyższego i ZE ELWRO 1962 – 1989, UE Wrocław
● dr inż. Dariusz Bogucki, Informatyzacja po polsku czyli ICT w administracji III RP, Warszawa
● dr Patryk Wasiak, Formalne i nieformalne obiegi wiedzy z zakresu nauki samodzielnego programowania komputerów domowych w Polsce, UWr Wrocław
● mgr inż. Tomasz Kulisiewicz, Przebieg, przyczyny i skutki załamania krajowej produkcji systemów komputerowych na przełomie lat 70. i 80. XX w., Warszawa
● dr Zbigniew Olejniczak, Informatyzacja w urzędach pracy – trzy etapy do nowoczesności, Poznań
● dr Jurand Czermiński, Technologie informacyjne w Uniwersytecie Gdańskim, UG Gdańsk
● dr Jan Bury, Historia informatyki w organach bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej. Kryptografia, kryptoanaliza oraz przetwarzanie informacji operacyjnych, UKSW Warszawa
● prof. Maciej M. Sysło, Edukacja informatyczna w Polsce w historycznym rozwoju, UWr Wrocław

Życzymy Laureatom sukcesów w pracy i terminowego przygotowania opracowań.

Sekretarz Jury, Jerzy S. Nowak

Informacja o konkursie

Skład Jury konkursu