Historia Informatyki Polskiej. Zapraszamy do udziału w konkursie

Jeszcze do 15 kwietnia czekamy na zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, którego celem jest wyłonienie najlepszego opracowania z zakresu historii informatyki polskiej. Na laureatów czekają wysokie nagrody pieniężne - zwycięzca otrzyma aż 25 tys. zł.

Jak tłumaczy genezę konkursu Jerzy Nowak, pomysłodawca przedsięwzięcia oraz przewodniczący Sekcji Historycznej PTI i członek Zarządu Głównego PTI, historia informatyki w Polsce – na tle innych krajów – jest niewystarczająco udokumentowana. Na rynku wydawniczym znajdziemy stosunkowo niewiele pozycji opisujących zarówno wybitnych twórców, jak i wydarzeń, które wywarły istotny wpływ na rozwój informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce. Konkurs „Historia informatyki polskiej” ma na celu zapełnienie tej luki.

Aby przystąpić do konkursu, wystarczy przedstawić koncepcję pracy – monografii lub opracowania historycznego, zawierającą krótkie streszczenie projektu oraz wstępną bibliografię, na której będzie się opierać. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do byłych pracowników sektora informatycznego, jak i pracowników naukowych, mających na koncie publikacje nawiązujące do tematu.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy potrwa do 15 kwietnia – w tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia, które następnie zostaną ocenione w aspekcie spełnienia warunków konkursu. Kolejny, którego zakończenie planowane jest na 31 maja, będzie polegał na wyłonieniu w drodze recenzji zwycięzcy oraz pozostałych laureatów.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Z laureatami zostaną podpisane umowy wydawnicze, zakładające m.in. całkowite sfinansowanie publikacji. Ponadto zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, w tym za zajęcie 1. miejsca aż 25 tys. zł.

Nadesłane prace oceni Jury, składające się z przedstawicieli środowiska naukowego. Przy ocenie projektów pod uwagę będą brane takie czynniki, jak: popularnonaukowe lub naukowe podejście do tematu; podstawa źródłowa, wyrazista, dobrze przemyślana i przekonywająco uargumentowana myśl przewodnia; konstrukcja, podział treści, oryginalność i jakość merytoryczna; zakres kalendarzowy pracy, np. historia informatyki w określonym przedziale czasu oraz dziedzinowy, np. historia informatyki w branży czy instytucji, a także recenzje opracowane przez samodzielnych pracowników naukowych. Zgodnie z planami organizatora publikacje konkursowe powinny być wydane w połowie 2016 r.

Dziękujemy za już nadesłane zgłoszenia i jednocześnie zapraszamy do udziału Wszystkich zainteresowanych!

Pytania prosimy nadsyłać na adres: konkurs@zg.pti.org.pl

Regulamin konkursu „Historia Informatyki Polskiej”