Europejski Rynek Cyfrowy - umiejętność, gospodarka, praca

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na konferencję z udziałem gościa specjalnego - wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa: "Europejski Rynek Cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca". Odbędzie się ona 14 maja (czwartek) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W zjednoczonej Europie znikają granice fizyczne, natomiast wciąż tkwimy w sztywnych podziałach regulacyjnych, mamy bariery niespójnych procedur handlu w Internecie, identyfikacji elektronicznej, płatności czy własności intelektualnej. Nie możemy dziś zatem mówić o wspólnym europejskim rynku cyfrowym. Co należy zrobić, aby wspólnota krajów Unii Europejskiej skutecznie rywalizowała z innymi?
Podczas konferencji będziemy rozmawiali o szansach, jakie daje wspólny rynek cyfrowy oraz o miejscu w nim dla człowieka, użytkownika i konsumenta. Będziemy mówili o niezbędnych umiejętnościach cyfrowych, konsekwencjach zmian technologicznych dla rynku pracy oraz o rozwijającej się gospodarce nowych technologii.
Przemówienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa będzie pierwszą publiczną pogłębioną prezentacją planu „Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market)”, który ma być przyjęty przez KE kilka dni wcześniej. Wystąpienie Andrusa Ansipa będzie punktem wyjścia do dyskusji i okazją do zadania pytań wiceprzewodniczącemu KE.

Zmiany powodowane przez rewolucję cyfrową mają charakter horyzontalny, dotykają wielu dziedzin, a ich zaakceptowanie wymaga aktywności wszystkich instytucji i środowisk. Dlatego też do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu, świata akademickiego, sektora edukacyjnego i pozarządowego.

Celem spotkania jest mobilizacja opinii publicznej oraz wszystkich zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej.

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, które w naszym kraju są koordynowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Program i rejestracja dostępne są na: www.rynekcyfrowy.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny