Czasopismo PTI „Annals of Computer Science and Information Systems” (ACSIS) osiąga coraz lepsze wyniki

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo PTI „Annals of Computer Science and Information Systems” (ACSIS) pozytywnie przeszło proces ewaluacji „ICI Journals Master List 2014”, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.54 pkt.

Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która służy do porównania wskaźnika ICV czasopisma za 2014 r. ze wskaźnikami z lat poprzednich - dla „ACSIS” wartość znormalizowana w 2013 roku wynosiła 4.98 pkt, a za rok 2014 wynosi już 5.96 pkt, co wskazuje na znaczne zwiększenie parametrów czasopisma.


Na ocenę ICV składają się dwa komponenty:

„ACSIS” jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikowanie wyników badań naukowych i zastosowań przemysłowych w zakresie informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej, w tym inżynierii komputerowej i systemowej, technologii informacyjnych, oraz wykorzystania systemów informacyjnych w biznesie i zarządzaniu. „ACSIS” jest publikowane wyłącznie w języku angielskim. W „ACSIS” zamieszczane są przede wszystkim wyniki badań zawartych pierwotnie w materiałach konferencji Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). „ACSIS” redagują członkowie PTI: Maria Ganzha (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk), Leszek Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Linki:

Strona internetowa „ACSIS”

Paszport „ACSIS”w bazie „ICI Journals Master List”

Opis nowej metodologii oceny „ICI Journals Master List”