CEPIS docenia polskie obchody ŚDSI

Organizowane przez PTI obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zyskały uznanie Council of European Professional Informatics Societies. Na posiedzeniu, które odbyło się 18 kwietnia br., CEPIS rekomendował polskie uroczystości ŚDSI jako przykład dobrych praktyk dla europejskich towarzystw informatycznych, efektywnie wykorzystany do szerokiego nagłaśniania istotnych dla naszego środowiska zagadnień.