Artykuł o Jacku Karpińskim. Sekcja Historyczna PTI wysyła sprostowanie

W maju 2014 roku Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” opublikował artykuł autorstwa Piotra Lipińskiego na temat inż. Jacka Karpińskiego – wybitnego konstruktora, projektanta pierwszego minikomputera w Polsce K-202. Niestety w tekście popełniono szereg błędów merytorycznych, na co zareagowała Sekcja Historyczna PTI, wysyłając do redakcji list zawierający sprostowania i wyjaśnienia odnośnie niektórych kwestii wykazanych w artykule. Warto tutaj wspomnieć, że do zadań Sekcji należy właśnie m.in. troska o zachowanie wiedzy i efektów działań informatyki polskiej w minionych latach.
„Uważamy, że taka forma prezentowania informacji o minikomputerze K-202 i jego konstruktorze dyskredytuje pracę i osiągnięcia inż. Jacka Karpińskiego” – tłumaczy Jerzy Nowak, przewodniczący Sekcji Historycznej PTI.

Główne nieścisłości, jakie pojawiły się w artykule, to m.in. niepotrzebne porównanie wielkości minikomputera K-202 do komputerów klasy „mainframe”, pominięcie kwestii finansowych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem wyrobu i uruchomienia produkcji seryjnej, a także uproszczenie, jakim jest określenie K-202 jako pionierskiego rozwiązania w światowej technice komputerowej.

Treść listu dostępna jest tutaj:
Mówią Wieki – sprostowanie