Znamy wyniki wyborów władz Oddziału Dolnośląskiego PTI

W wyniku wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie Oddziału Dolnośląskiego PTI w dniu 29 marca br. zostały wyłonione władze Oddziału w składzie:

Zarząd Oddziału

Zbigniew Huzar - prezes
Zygmunt Mazur - wiceprezes
Hanna Mazur - sekretarz
Tobiasz Koprowski - członek zarządu
Lech Madeyski - członek zarządu
Andrzej Niemiec - członek zarządu
Janusz Żmudziński - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Urszula Staszak - przewodnicząca
Ewa Szpunar-Huk
Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński

Iwona Dubielewicz - przewodnicząca
Kazimierz Frączkowski
Leszek Koszałka

Zebranie wybrało również delegatów na XI Zjazd PTI: Kazimierz Frączkowski, Zbigniew Huzar, Tobiasz Koprowski, Leszek Maciaszek, Lech Madeyski, Hanna Mazur, Andrzej Niemiec, Urszula Staszak, Zbigniew Szpunar, Ewa Szpunar-Huk, Janusz Żmudziński. Delegatem rezerwowym został Paweł Mazur.

Pełna informacja o sprawach zjazdowych: xi-zjazd.pti.org.pl