Zmarł Prof. Witold Kosiński

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z głębokim żalem zawiadamiam, że zmarł

prof. dr hab. Witold Kosiński.

Członek Oddziału Kujawsko-Pomorskiego.

Wybitna osobowość. Wieloletni Prorektor ds. Naukowych w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, Kierownik Katedry Systemów Inteligentnych, członek Senatu PJWSTK, pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, wieloletni redaktor naczelnego pisma PTM "Matematyka Stosowana", wielokrotny stypendysta niemieckiej Fundacji A. von Humboldta, wieloletni członek Komitetu Programowego Konferencji Zastosowań Matematyki organizowanej przez IMPAN.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi.

Msza św. żałobna celebrowana będzie 21 marca 2014 r. o godzinie 12:00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Anna Beata Kwiatkowska