Zdzisław Szyjewski prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego PTI

W wyniku wyborów dokonanych przez Walne Zebranie Delegatów Zachodniopomorskiego Oddziału PTI prezesem Oddziału ponownie został kol. Zdzisław Szyjewski.

Funkcje wiceprezesów zostały powierzone kol. Barbarze Królikowskiej i Tomaszowi Komorowskiemi, kol. Mirosław Zajdel objął funkcje skarbnika i sekretarza zaś Tomasz Klasa, Małgorzata Łatuszyńska i Kesra Nermend zostali członkami Zarządu.

Wszystkim nowowybranym składamy serdeczne gratulacje!