ZG uchwalił kalendarium zjazdowe

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2014 r., Zarząd Główny PTI uchwalił kalendarium przygotowań do XI Zjazdu Delegatów PTI. Kalendarium można pobrać ze strony:

pti.org.pl > O nas > Prace Zarządu > Uchwały ZG PTI

Komunikat z zebrania ZG dostępny jest na stronie pti.org.pl > O nas > Prace Zarządu > Komunikaty z posiedzeń ZG PTI