XI Zjazd mianował trzech nowych Członków Honorowych PTI

Decyzją XI Zjazdu Delegatów PTI trzej koledzy:

Marek Hołyński,

ś.p. Janusz Trawka,

Marek Valenta

otrzymali tytuł

Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Jednocześnie Zjazd pozbawił godności Członka Honorowego kol. Piotra Fuglewicza.