XI ZJAZD WYBRAŁ NOWE WŁADZE, MARIAN NOGA PREZESEM PTI

XI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

który odbył się w dniu 14 czerwca 2014 roku w warszawskim hotelu Golden Tulip, udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu XI kadencji i dokonał wyboru władz Towarzystwa XII kadencji: Prezesa PTI, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Obradom Zjazdu przewodniczył kol. Tadeusz Syryjczyk z Oddziału Małopolskiego PTI, wspomagany przez prezydium Zjazdu w składzie: kol. Hanna Mazur, kol. Ewa Mizerska, kol. Tomasz Szatkowski.

W wyniku tajnych wyborów skład naczelnych organów władz PTI kształtuje się następująco:

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marian Noga

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Zdzisław Babicz (Oddział Podlaski)

Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)

Beata Chodacka (Oddział Małopolski)

Antoni Cichocki (Oddział Podlaski)

Janusz Dorożyński (Oddział Kujawsko-Pomorski)

Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)

Maciej Godniak (Oddział Zachodniopomorski)

Marek Hołyński (Oddział Mazowiecki)

Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)

Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski)

Adam Mizerski (Oddział Górnośląski)

Jerzy S. Nowak (Oddział Górnośląski)

Beata Ostrowska (Oddział Łódzki)

Tomasz Pełech-Pilichowski (Oddział Małopolski)

Janusz Żmudziński (Oddział Dolnośląski)

Podczas pierwszego zebrania nowego Zarządu jego członkowie powołali

Prezydium Zarządu Głównego

w składzie:

Beata Ostrowska – wiceprezes i skarbnik

Marek Hołyński - wiceprezes

Janusz Dorożyński - wiceprezes

Janusz Żmudziński – członek Prezydium

Beata Chodacka - członek Prezydium

Antoni Cichocki - członek Prezydium

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Ankiewicz-Jasińska (Oddział Kujawsko-Pomorski)

Wojciech Kulik (Koło Lublin)

Robert Milewski (Oddział Podlaski)

Ewa Szymala (Oddział Górnośląski)

Tadeusz Wilusz (Oddział Małopolski)

W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKR został

Wojciech Kulik

wiceprzewodniczącym GKR

Robert Milewski

sekretarzem GKR

Ewa Szymala.

Główny Sąd Koleżeński:

Jarosław Deminet (Oddział Mazowiecki)

Andrzej Niemiec (Oddział Dolnośląski)

Witold Rakoczy (Oddział Małopolski)

Jerzy Ludwichowski (Oddział Kujawsko-Pomorski)

Barbara Królikowska (Oddział Zachodniopomorski)

W wyniku wewnętrznych wyborów przewodniczącym GKS został

Jarosław Deminet

zaś wiceprzewodniczącą

Barbara Królikowska.

Materiały zjazdowe, w tym m.in. sprawozdanie Zarządu Głównego, GKR, GSK, projektu KOKPIT, Rady Naukowej, ECDL POlska i Izby Rzeczoznawców oraz uchwały zjazdowe można pobrać ze strony XI Zjazdu.