Wybory w Oddziale Małopolskim PTI

W czwartek 27.03.2014 odbyło się w Krakowie Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Małopolskiego, które wybrało nowe władze OMP oraz delegatów na XI Zjazd PTI.

ZARZĄD

Marek Valenta - prezes
Beata Chodacka
Grzegorz Jasiński
Katarzyna Mrowca
Piotr Nawrocki
Jacek Niwicki
Tomasz Pełech-Pilichowski
Alicja Pituła
Monika Skucińska

KOMISJA REWIZYJNA

Grzegorz Dobrowolski
Marek Gajęcki
Krzysztof Zieliński

SĄD KOLEŻEŃSKI

Tadeusz Syryjczyk
Ryszard Tadeusiewicz
Małgorzata Żabińska

DELEGACI NA XI ZJAZD PTI

Beata Chodacka
Jacek Niwicki
Marian Noga
Tomasz Pełech-Pilichowski
Alicja Pituła
Witold Rakoczy
Tadeusz Syryjczyk
Marek Valenta
Tadeusz Wilusz

"Zarząd jest trochę duży, ale bardziej różnorodny (pod względem środowisk i
zainteresowań), a także młodszy i dzięki temu może wspólnie wykażemy więcej
inicjatywy" - skomentował wynik wyborów prezes Oddziału Marek Valenta.