Wszystko o Internecie wszystkiego

Warto wybrać się 20 maja 2014 r. do Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach, by wziąć udział w seminarium nt.:

"Internet wszystkiego - Internet of Everything"

Seminarium będzie poświęcone analizie roli, jaką internet odgrywa dziś w życiu społecznym i ekonomicznym oraz wynikającym z tej analizy perspektywom rozwojowym światowej sieci informacyjnej.

Tematyka seminarium obejmie obszary takie jak: inteligentne domy, systemy pomiarowe i rozwiązania sektorowe, kształt Sieci w przyszłości, perspektywy rozwoju cloud computing, rozwiązań mobilnych, komunikacja maszyna-maszyna i maszyna-człowiek, automatyczna identyfikacja procesów i obiektów, „internet rzeczy” – również widziane oczami czołowych światowych dostawców rozwiązań, m.in. Microsoftu i Google’a.

Seminarium zostało przygotowane przez Sekcję Przyszłości IT PTI.

Pełny program seminarium

Termin: 20 maja 2014

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, Katowice, ul. Ligocka 103, bud. 3, parter, sala konferencyjna