Wręczono nagrody zwycięzcom XXX Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie

20 grudnia 2013 roku we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom

XXX Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał przybyłych laureatów i ich rodziny, Prezesa PTI prof. Mariana Nogę, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego - prof. Zbigniewa Huzara, promotorów i recenzentów, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego i przedstawicieli prasy.

Wyniki konkursu odczytał sekretarz jury - dr Zbigniew Szpunar.

Dyplomy wręczył zwycięzcom Prezes PTI prof. Marian Noga.

Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac. Gorąco podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom.
Laureaci zostali zaproszeni na konferencję PTI, gdzie będą mogli zaprezentować wyniki osiągnięte w swoich pracach magisterskich.

Za działalność upowszechniającą naukę Prezes PTI wręczył Medale XXX-lecia PTI Hannie Mazur, Zbigniewowi Szpunarowi i Zbigniewowi Huzarowi, natomiast Przewodniczący Jury - Zygmunt Mazur, który Medal XXX-lecia PTI otrzymał już wcześniej - za 30-letnią działalność na rzecz konkursu został uhonorowany koszem 30 czerwonych róż.

Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu za ufundowanie nagród oraz firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za finansowe wsparcie konkursu, gorąco dziękujemy. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością a laureatom i promotorom gorąco gratulujemy! Bardzo dziękujemy recenzentom, członkom jury i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XXX edycji konkursu w 2013 roku.

Wyniki i zdjęcia z uroczystości są dostępne na www.picasaweb.

(relację opracowała Hanna Mazur)