We wrześniu - IV Zlot PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Właśnie ruszyły zapisy na

IV Zlot PTI,

który odbędzie się w dniach 19-21.09.2014 w Lusowie pod Poznaniem.

W programie przewiduje się:

19.09.2014
• rozpoczęcie Zlotu
• nowe pomysły na aktywność w PTI i całego PTI
• wieczorne spotkanie dyskusyjne „Przyszłość informatyki„

20.09.2014
• dyskusje nad nową strategią PTI
• dyskusja nad strategią komunikacji
• omówienie proponowanych zmian statutu
• o reaktywacji sekcji „Informatyka w zarządzaniu”
• rozmowy o opiniotwórczości PTI
• wieczorne spotkanie dyskusyjne (dla wytrwałych)

21.09.2014
• dyskusje nad nową strategią PTI (c.d.)
• warsztaty tematyczne dla chętnych
• podsumowanie Zlotu, spisanie wniosków

Szczegóły i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie zlot.pti.org.pl

Tomasz Klasa, Ewa Sumowska