W Poznaniu cztery w jednym: KKIO, SCR, SMI i SPA 2014

Konferencje KKIO/SCR/SMI/SPA od wielu lat wpisują się w informatyczny krajobraz Polski. Jako flagowe imprezy firmowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne przyciągają corocznie szeroką rzeszę uczestników. Wielu przedstawicieli nauki i przemysłu regularnie uczestniczy w każdej edycji konferencji, przyczyniając się do budowy unikalnego środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości, tworzenia konsorcjów i grup badawczych, inicjowania wspólnych przedsięwzięć między akademią i biznesem.

W bieżącym roku odbędzie się:

Wszystkie konferencje odbędą się w tym samym terminie 22-24 września 2014 w Poznaniu w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Decyzja o jednoczesnej realizacji czterech konferencji w tym samym miejscu i w tym samym czasie jest podyktowana przede wszystkim chęcią integracji szeroko pojmowanego środowiska, w tym umożliwieniem nawiązania kontaktów między przedstawicielami świata naukowego i przedstawicielami biznesu.

Konferencje KKIO/SCR/SMI/SPA mają zasięg międzynarodowy, choć wśród uczestników przeważają uczestnicy z Polski. Ze względu na charakterystykę poszczególnych imprez kierowane one są do różnych docelowych grup uczestników. Konferencje KKIO, SCR i SPA przyciągają przede wszystkim doświadczonych badaczy, osoby o ugruntowanej pozycji naukowej, oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu. Z kolei SMI jest imprezą skierowaną do młodzieży akademickiej: doktorantek i doktorantów, osób znajdujących się na początku swojej kariery naukowej.

Spodziewamy się przybycia około 200 osób z ponad 20 ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych. Liczymy także, że w konferencji weźmie udział znacząca liczba studentów i doktorantów, dla których przygotowujemy specjalną ofertę w postaci:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego, sposobu zgłaszania referatów, opłat rejestracyjnych i dodatkowych atrakcji znajdziecie Państwo na stronach www konferencji.

Konferencje są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

(opr. Mikołaj Morzy)