Uwolnić internet od mowy nienawiści

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studenckie koło naukowe Nowe Media oraz Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają nauczycieli oraz młodzież szkolną do wzięcia udziału w

konkursie filmowym pt. "Bez nienawiści"

Na problem mowy nienawiści w Internecie zwróciła naszą uwagę Rada Europy, rozpoczynając kampanię „Bez nienawiści”. W Polsce wiele organizacji walczących o prawa człowieka oraz o lepsze możliwości rozwoju młodych ludzi w Polsce podjęło ze sobą współpracę, tworząc

Koalicję Przeciw Mowie Nienawiści

Jako członkowie Koalicji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaproponowały konkurs, którego uczestnicy opowiedzą o swoich doświadczeniach i pomysłach na przyjazne wypowiedzi w sieci. Prace konkursowe powinny mieć formę filmu lub animacji, w której zostanie opowiedziana autentyczna lub fikcyjna historia, pokazane scenki obrazujące problem mowy nienawiści a także jej alternatywy mówiące o przyjaźni i równości.

Wszystkie szczegóły zawiera regulamin konkursu.

Zgłoszenia można dokonać przez specjalny formularz

Twórcy najlepszych filmów otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Termin nadsyłania prac: 8 czerwca 2014 r.