Tradycyjne spotkanie mikołajkowe Oddziału Mazowieckiego PTI

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza wszystkich członków i sympatyków PTI na tradycyjne spotkanie mikołajkowe.

Jest do doskonała okazja, aby w przedświątecznej atmosferze porozmawiać o działaniach podejmowanych w ramach i dla Oddziału. Po dyskusji zaplanowana jest część towarzysko-artystyczna, podczas której wystąpią znani i lubiani wykonawcy.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w Coco Club&Bar, przy ul. Potockiej 14 w Warszawie. Zainteresowani do 4 grudnia powinni zgłosić chęć udziału na adres: omaz(at)poczta.pl.

Więcej informacji: http://www.mazowsze.pti.org.pl .