Tajemnica losów domeny Jesiennych Spotkań – rozwikłana

Znany jest już los domeny i portalu Jesiennych Spotkań PTI – zagadki, która w ostatnich tygodniach budziła znaczne zainteresowanie członków PTI i żywiołowa dyskusję na listach dyskusyjnych oraz facebooku. Rozpoznanie w tej sprawie przeprowadził kol. Adrian Kapczyński z Górnośląskiego Oddziału PTI, odnosząc sukces zarówno pod względem odtworzenia losów domeny:

jesienne-spotkania-pti.org

jak i odzyskania zasobów Jesiennych Spotkań oraz zamieszczenia ich w domenie o bardzo zbliżonym do oryginalnego brzmieniu:

jesienne-spotkania-pti.org.pl,

którą zakupił jako osoba fizyczna a następnie scedował nieodpłatnie na rzecz PTI.

Zainteresowani szczegółami mogą pobrać krótki raport w tej sprawie.

Obecnie zasoby Jesiennych Spotkań są ponownie dostępne pod adresem:

jesienne-spotkania-pti.org.pl