Startuje XXXI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza

XXXI Ogólnopolski Konkurs

na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki oraz którzy złożyli i obronili te prace w terminie określonym przez regulamin studiów danej uczelni.

Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, przesyłając następujące dokumenty:

w terminie do 10 października 2014 r. na adres:

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr.
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 2014 r.

Ankietę uczestnika, regulamin oraz plakat konkursu można pobrać ze strony Oddziału Dolnośląskiego PTI.