Rozpoczyna się jubileuszowa X edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła kolejną,

X jubileuszową edycję Nagrody im. Witolda Lipskiego.

Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom za wybitny dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Szczegóły na stronie nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/