Rada Naukowa PTI w nowym składzie

XI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego dokonał wyboru składu

Rady Naukowej PTI,

w skład której weszli:

prof. dr hab. Zbigniew Huzar (Oddział Dolnośląski)

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)

prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski)

dr hab. Tadeusz Gospodarek (Oddział Dolnośląski)

dr hab. Leszek Maciaszek (Oddział Dolnośląski)

dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)

dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)

dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)

dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Podlaski)

dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski)

dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)

dr inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)

dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

W wyniku wewnętrznych wyborów Rada Naukowa PTI powołała Prezydium RN PTI w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – przewodniczący

dr hab. Zygmunt Mazur – wiceprzewodniczący

dr hab. inż. Cezary Orłowski - wiceprzewodniczący

dr hab. Jakub Swacha – sekretarz