Prof. Jan Węglarz doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

W dniu 12 czerwca 2014 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania prof. Janowi Węglarzowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.

Tytuł został przyznany w uznaniu wkładu Profesora w rozwój badań na styku badań operacyjnych, nauk decyzyjnych i informatyki oraz za stworzenie uznanej w świecie szkoły naukowej z zakresu wspomnianych badań.

Prof. Jan Węglarz jest dyrektorem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jest też Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.