Ponownie wydajemy Biuletyn PTI!

Po 8 latach przerwy Polskie Towarzystwo Informatyczne wznowiło wydawanie

Biuletynu PTI

Pierwszy po wznowieniu numer zawiera m.in. list prezesa PTI Mariana Nogi do członków PTI, artykuły dotyczące realizowanych przez PTI inicjatyw (ŚDSI, FedCSIS, konkurs prac magisterskich), artykuły informacyjne na temat Izby Rzeczoznawców i ECDL, artykuł problemowy Wiesława Paluszyńskiego.

Biuletyn PTI został wznowiony w wyniku działań Tomasza Komorowskiego z Zachodniopomorskiego Oddziału PTI.

Biuletyn jest wydawany w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej PDF. Wersja papierowa jest już wydrukowana i rozsyłana do zarządów oddziałów, jest również do pobrania w siedzibie Zarządu Głównego. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony:

www.biuletyn.pti.org.pl

Biuletyn PTI był wydawany od roku 1981 do 2006 z przerwą w latach 1991-97.