Polska ponownie wybrana do Rady ITU

27 października podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) odbyły się wybory do Rady ITU - w jej skład ponownie wybrana została Polska.

Rada działa w granicach uprawnień udzielonych przez Konferencję Pełnomocników. Jej zadaniem jest nadzór aktualnej polityki, strategii oraz aktywności Związku w okresach pomiędzy Konferencjami Pełnomocników. Rada powoływana jest każdorazowo na 4 lata, a w jej skład mogą wejść jedynie państwa członkowskie organizacji. Podczas kadencji 2014-2018 Rada liczyć będzie 48 członków.

Polska ponownie została członkiem Rady ITU z regionu administracyjnego C (Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Północna). Podczas głosowania Polska otrzymała największą liczbę głosów ze wszystkich państw regionu. Pozostałymi członkami Rady ITU z regionu C zostały Bułgaria, Rosja, Rumunia i Azerbejdżan.

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie ITU.

(Źródło: www.mac.gov.pl)