Organizuje się Sekcja Informatyki w Zarządzaniu

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu kol. Zdzisława Szyjewskiego zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU do odwiedzenia strony powstającej

Sekcji Informatyki w Zarządzaniu PTI.

Na stronie pod adresem siz.pti.org.pl można przeczytać ogólny pomysł na zakres działalności sekcji. Osoby zainteresowane tematyką są proszone o wypełnienie formularza na stronie. Zbierane w chwili obecnej zapisy są barometrem zainteresowania członków nową sekcją. Osoby, które zapiszą się w tej chwili, zostaną wpisane na listę założycieli sekcji. Formalne założenie sekcji nastąpi prawdopodobnie we wrześniu.

Wśród delegatów na XI Zjazd znalazło się kilkanaście osób zainteresowanych działalnością w ramach tej sekcji. Zapraszamy wszystkich chętnych!

W ramach ankiety jest jedno pytanie otwarte, odpowiedź nie jest obowiązkowa. Bardzo proszę o wpisywanie pomysłów na działania i aktywność w ramach nowej sekcji. Każdy pomysł się liczy!

Pozdrawiam,
Tomasz Klasa