Oddział Wielkopolski wybrał nowe władze

W czwartek 3 kwietnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wielkopolskiego PTI udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało nowy zarząd w składzie:

Wybrany został także skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2014-17:

oraz skład Komisji Rewizyjnej:

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Walnego na XI Zjeździe Delegatów PTI Oddział Wielkopolski reprezentować będą:

Pierwsze decyzje nowego Zarządu

Nowy zarząd błyskawicznie wziął się do pracy i podjął już kilka nowych inicjatyw, m.in. udzielając wsparcia trzem interesującym imprezom:

Szczegółowe informacje o wyborach w Oddziale Wielkopolskim, w tym protokół z Walnego Zebrania, oraz o bieżących inicjatywach Oddziału, można znaleźć na stronie www.pti.poznan.pl.