Oddział Mazowiecki PTI wybrał nowe władze

We wtorek, 28 października br. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Mazowieckiego PTI, podczas którego delegaci wybrali Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński oddziału na następną kadencję.

Prezesem został Marcin Paprzycki.

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na stronie: www.mazowsze.pti.org.pl.

Serdecznie gratulujemy wybranym Koleżankom i Kolegom!