Oddział Małopolski PTI zaprasza nauczycieli na warsztaty z programowania

W nowej podstawie programowej w przedmiocie informatyka na poziomie gimnazjalnym jest znacznie więcej czasu i możliwości na zajęcie się algorytmiką i językami programowania. Oddział Małopolski PTI, wychodząc naprzeciw potrzebom doskonalenia umiejętności w tym zakresie, zaprasza na kurs mający charakter warsztatów: „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++.

Kurs obejmuje 32 godziny: 16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem oraz 16 godzin samodzielnej pracy na platformie Youngcoder. Program zajęć warsztatowych przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami.

Więcej informacji nt. warsztatów można znaleźć na: http://pti.krakow.pl.