Oddział Kujawsko-Pomorski też już wybrał

29 marca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI, podczas którego wybrano nowe władze oraz delegatów na Zjazd.

Zarząd Oddziału

Anna Beata Kwiatkowska - prezes
Piotr Bała - wiceprezes ds. edukacji (Toruń)
Sławomir Kryś - wiceprezes ds. członkowskich (Tuchola)
Ewa Ankiewicz-Jasińska - wiceprezes ds. gospodarczych (Bydgoszcz)
Teresa Cichocka - sekretarz
Piotr Woronowicz - skarbnik
Jerzy Białkowski - członek Zarządu
Jerzy Kowalik - członek Zarządu
Michał Meina - członek Zarządu
Andrzej Polewczyński - członek Zarządu
Krzysztof Skowronek - członek Zarządu

Sąd Koleżeński

Piotr Kornacki - przewodniczący
Jadwiga Roguska
Krystyna Warachowska

Komisja Rewizyjna

Jacek Kobus - przewodniczący
Teresa Kordas
Romuald Słupski.

Na XI Zjeździe PTI reprezentować Oddział będą: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Piotr Bała
Janusz Dorożyński, Piotr Kornacki, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski i Piotr Woronowicz.

Pełna informacja o sprawach zjazdowych: xi-zjazd.pti.org.pl