Odbyła się Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014

Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014

która odbyła się w czwartek 15 maja 2014 r. w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, zgromadziła ok. 140 osób reprezentujących związane z informatyką środowiska administracji państwowej, biznesu, nauki i edukacji. Rolę gospodarza imprezy pełnił przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego, wiceprezes PTI Marek Hołyński.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego gości powitał prezes PTI Marian Noga, krótko podsumowując merytoryczne treści programu tegorocznego ŚDSI. Następnie zostało odtworzone na monitorach orędzie Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union dr Hamadouna I. Touré.

Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFOSTAR 2013 – prestiżowej, przyznawanej od 1992 roku nagrody dla wybitnych postaci środowiska teleinformatycznego przez kapitułę złożoną z dotychczasowych laureatów oraz przedstawicieli Centrum Promocji Informatyki i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Laureatami Nagrody Info Star 2013 zostali:
• w kategorii Osiągnięcia Biznesowe: Tomasz Kułakowski (współtwórca firmy CodiLime),
• w kategorii Rozwiązania Informatyczne: Tomasz Gomoła (autor filmu "Warszawa 1935"),
• w kategorii Propagowanie Informatyki: prof. Wojciech Cellary.

Szczegółowe informacje nt nagrody Info Star są dostępne na stronie www.info-star.pl.

Właścicielami pamiątkowych statuetek InfoStat, przyznawanych corocznie przez Komitet Organizacyjno-Programowy obchodów ŚDSI w Polsce, zostali:

• dyrektor Instytutu Łączności Wojciech Hałka – za promowanie europejskich standardów telekomunikacyjnych,
• firma Microsoft – za aktywne działania na rzecz edukacji informatycznej.

Najlepszym w ubiegłym roku centrom egzaminacyjnym ECDL nagrody za znaczne osiągnięcia w propagowaniu wiedzy i umiejętności informatycznych wręczone zostały wyróżnienia, które otrzymali:

• Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
• Śląskie Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne KISS
• ATForum
• Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy BIŚ Computers

Wyróżnieni zostali również najlepsi koordynatorzy ECDL: Antoni Cichocki, Hanna Pikus, Alicja Myszor, Elżbieta Bowdur, Beata Chodacka, Wojciech Kulik, Beata Ostrowska, Ewa Sumowska, Mirosław Zajdel, Paweł Strawiński, Zygmunt Mazur i Bohdan Lisowski.

W końcowej części Gali zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez firmy Intel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Airbus Defense & Space oraz PTI.

Część artystyczną Gali wypełnił znakomity zespół muzyczny Nocny Koncert, wykonujący jazzowe interpretacje znanych przebojów.

Jak zwykle, Wielką Galę Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Spotkanie poprzedziło półformalne spotkanie czołowych przedstawicieli przemysłu teleinformatycznego z reprezentantami władz zaangażowanych w problemy informatyzacji. W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Roman Dmowski, przewodnicząca Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji Julia Pitera, Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, wiceszef ABW płk Kazimierz Mordaszewski i Lider Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Marciński. Otwierając spotkanie prezes PTI Marian Noga krótko nakreślił główną tematykę tegorocznych obchodów ŚDSI, poruszając m.in. temat zasad informatyzacji służb publicznych, uważany przez część środowiska IT za kontrowersyjny. Temat ten wzbudził żywą dyskusję zgromadzonych, w której wzięli udział m.in. Wiesław Paluszyński (który stwierdził, że informatyzacyjna polityka państwa utrudnia budowę silnych krajowych firm informatycznych zdolnych do konkurowania na forum europejskim), Andrzej Wilk (SEP), Wojciech Hałka (Instytut Łączności), Jerzy S. Nowak (PTI).

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zakończyła się ok. godz. 23:00.