Odbyła się IX Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”

W dniach 17-20 września b.r. w Hołnach Mejera odbyła się konferencja TERW poświęcona szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych. Wygłoszone referaty uwzględniały następujące zagadnienia: sieci neuropodobne, metody wizualizacji danych, zbiory rozmyte, zbiory przybliżone, sieci bayesowskie. Poruszano w nich także tematy związane z logiczną reprezentacją wiedzy oraz zastosowaniem metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie. Osoby biorące udział w konferencji TERW reprezentowały Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Szkoły Pożarniczej, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) z Francji.