Obradował Zarząd Główny PTI

Podczas posiedzenia, które odbyło się w sobotę 15 marca 2014 r., Zarząd główny PTI omawiał m.in. przygotowania do XI Zjazdu Delegatów PTI.

Komunikat informujący o przebiegu zebrania jest dostępny na stronie:

O nas > Prace Zarządu > Komunikaty z posiedzeń ZG PTI

Dokładne informacje o przygotowaniach do Zjazdu są dostępne stronie:

https://XI-Zjazd.pti.org.pl