Nowe władze Oddziału Podlaskiego PTI

W sobotę 22 marca br. Walne Zgromadzenie Oddziału Podlaskiego wygrało nowe władze Oddziału w składzie:

Zarząd Oddziału

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Zgromadzenie wybrało również 16 delegatów na Zjazd Delegatów PTI.