Nowe informatyczne czasopismo naukowe: Annals of Computer Science and Information Systems

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w odpowiedzi na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w dniu 3 lutego 2014 r. wpisał do rejestru dzienników i czasopism nowe wydawnictwo naukowe:

Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS).

ACSIS jest serią wydawniczą, której celem jest publikowanie wyników badań naukowych i zastosowań przemysłowych w zakresie informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej, w tym inżynierii komputerowej i systemowej, technologii informacyjnych, oraz wykorzystania systemów informacyjnych w biznesie, zarządzaniu i dla społeczeństwa w ogólności. ACSIS będzie wydawana wyłącznie w języku angielskim.

W serii ACSIS będą publikowane wyniki badań zawartych pierwotnie w materiałach konferencji Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Planuje się również wydawanie tomów tematycznych, raportów z badań prowadzonych w dużych projektach (np. międzynarodowych projektach finansowanych przez UE), zaproszonych monografii, tomów poświęconych aktualnym tematom z dziedziny informatyki i systemów informatycznych, itp. Redaktorami serii są Maria Ganzha (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk), Leszek Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://annals-csis.org/

Ze strony tej można już teraz m.in. pobrać pierwszy wolumin ACSIS, zawierający materiały (tzw. position papers) pochodzące z konferencji FedCSIS 2013.

Osoby zainteresowane publikacją w serii ACSIS proszone są o kontakt z redaktor naczelną Marią Ganzhą.