Migawki z XI Zjazdu Delegatów PTI

Prezydium Zjazdu. Od prawej: Hanna Mazur, Tadeusz Syryjczyk (przewodniczący), Ewa Mizerska, Tomasz Szatkowski:

Przemawia prezes Marian Noga:

Migawki z obrad: